การพัฒนาที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางในกลุ่มเศรษฐกิจ

สิ่งจำเป็นพื้นฐานไม่มีอยู่หรือไม่สามารถซื้อได้สำหรับชาวเมืองส่วนใหญ่ และประการที่สอง โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะมีความตึงเครียดอย่างมาก เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นไล่ตามสินค้าสาธารณะที่ลดน้อยลง แม้ว่าอินเดียต้องการแพทย์ 15 คนและเตียงในโรงพยาบาล 20 เตียงต่อ 10,000 คน

Credit ufa877

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *